Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” podpisało list otwarty do Premier RP Ewy Kopacz, Marszałkini Sejmu RP Małgorzaty Kidawy – Błońskiej oraz Posłanek i Posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia projektu całkowicie zakazującego aborcji.

„Gdyby obowiązująca obecnie Ustawa o planowaniu rodziny została zmieniona w sposób zaproponowany w projekcie, przerywanie ciąży byłoby nielegalne w każdym przypadku, co sprawiłoby, że fundamentalne prawa kobiet byłyby w sposób niedopuszczalny łamane. (…) Szanowni Państwo, nie pozwólcie, aby ta okrutna ustawa została przyjęta. Stoi ona w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka, w tym fundamentalną zasadą poszanowania godności, życia i zdrowia każdej kobiety. Apelujemy o głosowanie za odrzuceniem jej w pierwszym czytaniu”.

Inicjatorem listu jest Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a poparły go organizacje krajowe i zagraniczne oraz osoby prywatne.

Treść listu.