W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami wzrostu agresji i nienawiści wobec ludzi odmiennego wyglądu, wyznania, zachowania, pochodzenia lub używających języka innego niż polski.

Szczególnie uderzające jest spalenie kukły mającej przedstawiać Żyda na wrocławskim rynku, zakłócenie greckokatolickiej procesji w Przemyślu czy też sprawa pobicia członka społeczności akademickiej, który „naraził się” tym, że rozmawiał ze znajomym po niemiecku. Te oraz wszystkie inne przejawy agresji wypływającej z ksenofobii i nienawiści rasowej, etnicznej czy wyznaniowej należy stanowczo potępić. W dokumencie zatytułowanym „Misja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” znajduje się potwierdzenie konieczności zabrania przez studentów i studentki naszej Uczelni jednoznacznego stanowiska wobec coraz częstszych przejawów nienawiści.

W przywołanym dokumencie czytamy: „Akademia (…) bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w poszanowaniu tożsamości kulturowej, religijnej i wspólnotowej wszystkich jego podmiotów, wnosząc do życia publicznego etos obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Akademia (…) przyczynia się do dzieła pojednania i integracji (…)”.

Więcej w Wyborczej.