Apel OTWARTEJ RZECZPOSPOLITEJ – Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
w związku z sytuacją wywołaną zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych

Terroryści oczekują reakcji na swoją miarę: dyktowanej nienawiścią na tle religijnym i rasowym, nieopanowanej w stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej.
Napady na ośrodki muzułmańskie w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym w Polsce, wypowiedzi utożsamiające ogół wyznawców islamu z fundamentalistami i agresorami, częste w mediach kierowanie negatywnych emocji w stronę bliżej nieokreślonego „świata arabskiego” – to pierwsze przejawy braku wiedzy i wrażliwości stanowiące w swej istocie przedłużenie logiki terrorystów.
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwracją się z apelem – do nauczycieli i wychowawców, duchownych, dziennikarzy i polityków, ludzi nauki i kultury – o przeciwdziałanie antyarabskim i antymuzułmańskim stereotypom. To jedyny skuteczny sposób, aby uniknąć zamętu, zdolnego doprowadzić do patologii życia społecznego na szerszą skalę.

18 września 2001 r.