Z inicjatywy Agnieszki Holland, Jana Dworaka i Macieja Strzembosza sformułowany został apel do Prezydenta, Premiera i parlamentarzystów w sprawie zmian władz w mediach publicznych.

 

Apel mogą Państwo poprzeć poprzez przesłanie deklaracji „Popieram Apel do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP i Parlamentarzystów RP + podpis” pod adres kipa@kipa.pl

 

Pod tekstem apelu plik z listą osób, które już zadeklarowały złożenie swojego podpisu.

 

 

Apel do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP

Apel do parlamentarzystów

 

 

Zmiana władz w mediach publicznych, a zwłaszcza w TVP, leży w interesie Polski. Jednak dokonywanie tego za pomocą ustawy jest złą praktyką.

Ustawa nie może służyć kwestiom personalnym i doraźnym, choćby najsłuszniejszym, interesom. Poza tym jej uchwalenie wobec niedoskonałości projektu może się okazać niezmiernie czasochłonne. Oddzielenie spraw obsady w mediach od kwestii ustawowych pozwoli na racjonalne i staranne prace nad projektem ustawy medialnej znajdującym się obecnie w Sejmie.

Wymiana władz w mediach publicznych powinna się natomiast odbyć szybko, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów. Aby tego dokonać, należy wykorzystać istniejący demokratyczny mechanizm corocznej oceny KRRiTV. Wystarczy odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady i powołanie nowych Rad Nadzorczych (ich kadencja upływa niebawem) przez nowo wybraną, kompetentną i odpolitycznioną Krajową Radę. Nowe Rady Nadzorcze powinny ocenić pracę władz TVP i PR, i wyłonić nowe zarządy zgodnie z obowiązującą ustawą.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostało złożone z końcem marca i czeka już miesiąc na ocenę w Sejmie, Senacie i u Prezydenta.

Wzywamy Pana Prezydenta i Pana Premiera do jak najszybszego porozumienia w tej sprawie.

Panie Prezydencie, Panie Premierze!

Nie zapominamy, w jaki sposób zostały ukształtowane zarządy TVP i Polskiego Radia, ale to przeszłość. Dziś na Was spada polityczna odpowiedzialność za ich dalszą działalność i ośmieszanie idei mediów publicznych w Polsce, a Polski w Europie.

Wzywamy władze klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady.

Panie i Panowie Parlamentarzyści!

Domagamy się niezwłocznego wybrania nowego jej składu realizującego obietnice WSZYSTKICH partii o odpolitycznieniu mediów. Jako obywatele wolnej, demokratycznej Polski domagamy się, by osoby posiadające mandat wyborczy do kierowania krajem wzniosły się ponad spory i animozje, i podjęły wspólnie niezbędne działania dla dobra wspólnego.

Publiczne media są wspólnym dobrem wszystkich obywateli.