1443685860Koalicja Równych Szans, której członkiem jest Otwarta Rzeczpospolita, wystosowała apel do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. powołania Rady do spraw Równego Traktowania. Apel podpisało ponad sześćdziesiąt organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

„Biorąc pod uwagę uregulowania prawne, jak również bardzo dobrą dotychczasową współpracę Pana Rzecznika i podległego Panu biura z organizacjami pozarządowymi, których misją jest ochrona grup narażonych na dyskryminację, a także deklaracje składane m.in. podczas spotkania z Koalicją Równych Szans w dniu 22 września 2015 r. chcemy zachęcić Pana do rozpoczęcia realizacji tej zapowiedzi, jeśli prace nad powołaniem organu doradczego nie zostały wszczęte. W naszym przekonaniu, ciało doradcze o którym mowa, mogłoby stanowić zaplecze i wsparcie intelektualne dla Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również platformę wymiany idei wartych wdrażania poprzez przysługujące Rzecznikowi ustawowe kompetencje”.

Treść apelu