Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi Ksenofobii wystosowało apel do prezydenta Lublina z prośbą o niezwłoczną interwencję w sprawie antysemickich plakatów obrażających Tomasza Pietrasiewicza – założyciela i kierownika Teatru NN „Brama Grodzka” oraz o podjęcie działań w odpowiedzi na wszelkie, niepokojące zajścia jakie dotychczas miały miejsce.

Przeczytaj treść listu: lublin