Do Jego Ekscelencji

Pana Aleksandra Łukaszenki

Prezydenta Białorusi

 

My niżej podpisani uczestnicy konferencji na temat Praw Człowieka ośmielamy się skierować do Pana słowa zachęty – prosimy, by zechciał Pan bez wahania uczynić krok ku MORATORIUM na wykonywanie kary śmierci w Pana kraju. Prosimy o nakazanie wstrzymania egzekucji Dzmitryja Kanawałaua i Władysłaua Kawaloua. Wiemy, że posiada Pan władzę, by to uczynić przez akt łaski.

Nie zapominamy o ofiarach terrorystycznego ataku. Jeszcze raz potępiamy zbrodnie takie, jak przypisana Dzmitrijowi i Władysławowi – w wyniku procesu, co do którego rzetelności można mieć wątpliwości. Wyrażamy solidarność z cierpieniami ofiar i ich bliskich.

Uważamy jednak, że zabicie dwóch młodych ludzi nikomu nie przynosi pocieszenia.

Sprawiedliwość, łaska i pokój – życie, a nie zemsta! – oto nasz apel.