Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (AHA) wystosowało list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wyraża zaniepokojenie zdarzeniami zachodzącymi w Polsce w odniesieniu do badań nad historią, a w szczególności w odniesieniu do potencjalnych postępowań sądowych przeciwko prof. Janowi T. Grossowi. Pretekstem do wystosowania pisma jest zaakceptowana niedawno przez polski rząd ustawa. Proponuje ona m.in. kary więzienia za stosowanie sformułowań typu „polskie obozy zagłady”, ale także za „publiczne i wbrew faktom przypisywanie Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności” za zbrodnie III Rzeszy.

Towarzystwo, które skupia blisko 12 tysięcy członków, dostrzega w ustawie poważne zagrożenie dla wolności akademickiej, wolności słowa i badań historycznych. „Czujemy się w obowiązku ostrzec, że wydarzenia te mogą istotnie wpłynąć na pozycję Polski , jako kraju cieszącego się mianem obrońcy prawdy i wolności” – piszą członkowie AHA.

List w jęz. angielskim
List w jęz. polskim