W dniu szóstego września odbyło się inauguracyjne wydarzenie z cyklu    Aleksandrowskich Spotkań Pamięci mających na celu wspomnienie mniejszości narodowych: żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej, które zamieszkiwały Aleksandrów Kujawski a wskutek wydarzeń historycznych zniknęły w sposób tragiczny z mapy narodowościowej miasta. Z inicjatywą organizacji takich spotkań wystąpił Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dr Andrzej Cieśla i Zbigniew Sołtysiński lokalny działacz społeczny i Radny Miejski. Pierwsze wydarzenie z cyklu Aleksandrowskich Spotkań Pamięci otworzył dr Andrzej Cieśla przedstawiając historię społeczności żydowskiej w Aleksandrowie oraz założenia i projekty przyszłych spotkań. Następnie pani Mirosława Stojak recytowała swoje wiersze poświęcone tematyce żydowskiej. Na koniec zabrał głos Zbigniew Sołtysiński , który mówił o moralnym aspekcie współżycia różnych kulturowo i religijnie grup społeczeństwa oraz o znaczeniu pamięci i odbudowie dziedzictwa kulturowego byłych mniejszości narodowych w Aleksandrowie. Odczytał również dwa listy przysłane na tę właśnie okazję od potomków byłych żydowskich mieszkańców miasta z Australii i Stanów Zjednoczonych. Na zakończenie zacytował słowa Szewacha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce: WARTO PAMIĘTAĆ i opatrzył własnym komentarzem: _Warto pamiętać dziś, aby ustrzec się błędów przeszłości w przyszłości._
Po przemówieniach duchowni odmówili modlitwy za zmarłych i złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej aleksandrowskich Żydów.
Po części oficjalnej goście udali się na rozmowę przy herbacie, w czasie której wymieniono się poglądami na temat mniejszości narodowych i religijnych oraz kontynuacji projektu Aleksandrowskich Spotkań Pamięci.

 Zbigniew Sołtysiński