-Sytuacja przedstawiona w badaniu budzi mój niepokój. Szkoła nie powinna kapitulować przed atakami nietolerancji, dyskryminacji i wykluczenia. Doświadczenie nietolerancji i wykluczenia leży u podłoża depresji, a nawet samobójstw. Jak wynika z relacji uczniów zawartych w raporcie, nauczyciele nie są w stanie zapobiegać i reagować właściwie – pisze w liście Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania.
List wystosowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej jest jej reakcją na wyniki badań dotyczące edukacji seksualnej i homofobii w szkołach, które zostały przedstawione w raporcie Kampanii Przeciw Homofobii. Pełnomocniczka rządu ds. równego taktowania zwróciła uwagę, że sytuacja uczniów homoseksualnych w polskiej szkole jest trudna. Osoby po ujawnieniu swojej orientacji seksualnej często spotykają się aktami dyskryminacji i stają się ofiarami mobbingu. Według Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz to od ministerstwa edukacji nauczyciele powinni dostać wytyczne i instrukcje w tej kwestii. W związku z tym zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej, Krystyny Szulimas o pilne podjęcie działań, które przyczynią się do poprawy obecnej sytuacji w polskiej szkole.
-W mojej opinii celowym byłoby nawiązanie współpracy z organizacjami, które mają bardzo duże doświadczenie w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i wiedzy o seksualności człowieka- dodaje pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania.

Więcej w artykule:
http://www.wprost.pl/ar/346678/W-kazdej-klasie-jedno-dziecko-jest-homoseksualne/