UNHCR wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji wydały oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń na polskiej granicy z Białorusią. Aktywiści poruszeni śmiercią czterech osób domagają się umożliwienia im dostępu do osób potrzebujących pomocy w pasie granicznym.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wezwały Polskę do natychmiastowego dostępu do osób poszkodowanych strategią „wypychania” migrantów, stosowaną na granicy białorusko-polskiej. „Grupy ludzi są wiezione tygodniami, nie mają dostępu do żadnej pomocy i azylu. Wielu zostało pozostawionych w tragicznej sytuacji, wystawionych na działanie żywiołów, cierpiących z powodu hipotermii. Niektórych ratowano z bagien” – czytamy we wspólnym oświadczeniu.

„UNHCR i IOM wzywają do natychmiastowego dostępu do poszkodowanych, aby zapewnić im ratującą życie pomoc medyczną, żywność, wodę i schronienie, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy. Państwa mają suwerenne prawo do zarządzania swoimi granicami, ale nie wyklucza się to z poszanowaniem praw człowieka, a w tym przypadku – prawa do ubiegania się o azyl. Push-backi stanowią zagrożenie życia i są niezgodne z prawem międzynarodowym” – piszą dalej autorzy komunikatu, skierowanego także do władz naszego kraju.

Organizacje zajmujące się prawami migrantów podkreślają, że brak zgody politycznej, co do odpowiedzialności przygranicznych państw za los uchodźców „nigdy nie może kończyć się śmiercią i łamaniem zobowiązań międzynarodowych”.

Więcej na wprost.pl