Psychologowie z Uniwersytetu Warszawskiego, poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mery i Max” chcieli ustalić, jak wygląda w Polsce życie wysokofunkcjonujących  osób z autyzmem. Mają zazwyczaj trudności z nawiązywaniem kontaktów, z trudem znajdują przyjaciół, czasem wyzwaniem jest dla nich rozmowa przez telefon czy spotkanie poza domem.

Eksperci badali nie tylko dzieci, ale także ich rodziców oraz autystyczne osoby dorosłe. Ankiety wypełniło 129 osób z autyzmem i 360 rodziców. Przeprowadzono z nimi również wywiady pogłębione i wywiady grupowe.

Wyniki są smutne. 51 proc. ankietowanych twierdziło, że chciałoby mieć więcej znajomych, ale aż 76 proc. jednocześnie przyznało, że nie ma ich wcale. Podobna grupa chciałaby korzystać z terapii, jednak nie ma do niej dostępu: z powodu wysokich kosztów, braku specjalistów w miejscu zamieszkania, niespełniania kryteriów uprawniających do terapii (np. nie mają wymaganych orzeczeń).

Badani uczniowie w większości pozytywnie oceniali swoje kontakty z nauczycielami i wyniki w nauce. Niestety, aż 90 proc. przyznało, że „czasem” lub „często” doświadcza nękania ze strony kolegów.

Więcej w Wyborczej.