23 maja 1999 roku, niedziela, Zielone Świątki.

Słońce wzeszło o godz. 04:28, a zaszło o godz. 20:36.

Imieniny obchodzili Jan, Michał, Iwona, Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Gwilbert, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Symeon, Wilbert.

Było to 9132 dni temu.

***

Dokładnie 25 lat temu – 23 maja 1999 roku o godz. 12:15 –  w sali im. Adama Mickiewicza Auditroium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się 209 osób, które dały Początek Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.

Zebranych powitał Maciej Geller, który na przewodniczącego zebrania zaproponował Jerzego Jedlickiego. Kandydaturę zaakceptowano bez głosów sprzeciwu. Na sekretarzy zebrania wybrano Annę Bikont oraz Ewę Gren. Na asesora zaś Antoniego Sułka.

Następnie Helena Datner przedstawiła historię inicjatywy założycielskiej i cele Stowarzyszenia. W wystąpieniu podkreśliła, że inicjatywa narodziła się w grudniu 1998 roku jako wyraz zaniepokojenia przejawami antysemityzmu odradzającymi się w polskim życiu publicznym.

Do Komisji Redakcyjnej, zbierającej uwagi do projektu Statutu, wybrano Joannę Wiszniewicz, Macieja Gellera oraz Sergiusza Kowalskiego.

Do Komitetu Założycielskiego wybrano Małgorzatę Melchior, Irenę Wóycicką oraz Feliksa Pastusiaka.

Projekt Statutu przedstawiła Małgorzata Melchior.

Po długiej dyskusji przyjęto uchwałę o następującej treści:

„Zebrani w dniu 23 maja 1999 roku na zebraniu założycielskim w Warszawie uchwalają, że powołują do życia stowarzyszenie o nazwie Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii działające w oparciu o przyjęty wolą zebranych statut”.