Paski „Wiadomości”, czyli tytuły materiałów tego dziennika wyświetlane na ekranie, wzięła na warsztat Rada Języka Polskiego. Były już opisywane wiele razy, bo stały się symbolem stosunku obecnej władzy, w tym szefa TVP Jacka Kurskiego, do informacji.

Od 2016 r., gdy PiS przejął media publiczne, programy informacyjne TVP stały się pasem transmisyjnym władzy do narodu. Zgodnie zresztą z dyspozycją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wedle którego „w Polsce za pomocą telewizji można wykreować obraz, jaki się chce, bo społeczeństwo nie analizuje tego, co tam widzi, tylko przyjmuje jako prawdziwe”, a media publiczne to „osłona medialna” władzy i „kanał dotarcia do Polaków z własnym przekazem”.

Naukowe opracowanie dotyczące pasków „Wiadomości” TVP przygotowali: dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego (obecna przewodnicząca Rady Języka Polskiego), dr hab. Rafał Zimny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wstęp przygotował prof. Andrzej Markowski (przewodniczący Rady Języka Polskiego w czasie, gdy Rada zajęła się tym tematem). Rada przyjrzała się paskom głównego wydania „Wiadomości” z lat 2016-17, wybrała do analizy te, które dotyczyły najważniejszych wydarzeń politycznych (306 pasków). RJP wybrała 13 takich wydarzeń:

1. wydarzenia związane z ustawami bądź nowelizacjami ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i prawie o ustroju sądów powszechnych (61 pasków);

2. wydarzenia związane z działaniami instytucji Unii Europejskiej w sprawie kontroli stanu praworządności w Polsce (32 paski);

3. wydarzenia związane z działaniami komisji śledczej ds. Amber Gold;

4. wydarzenia związane z działaniami władz i obywateli ws. aborcji;

5. wydarzenia dotyczące katastrofy smoleńskiej;

6. kryzys sejmowy związany z przeniesieniem w grudniu 2016 r. obrad do Sali Kolumnowej;

7. działania w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej;

8. wydarzenia związane z ustawą o obniżeniu emerytur funkcjonariuszom służb specjalnych;

9. obchody Narodowego Święta Niepodległości;

10. odnowienie mandatu Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej;

11. działania komisji do spraw reprywatyzacji w Warszawie;

12. wydarzenia związane z ustawą o 500+;

13. protest lekarzy rezydentów.

 

Więcej w Wyborczej