Przedstawiamy raport, który stanowi podsumowanie pracy nad pilotażowym projektem Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce. Projekt był realizowany od czerwca do grudnia 2018 roku w zespole, w skład którego wchodzili: dr Ewa Majewska, Paweł Knut, dr Piotr Godzisz, Anna Wójcik i dr Sylwia Urbańska. W projekt zaangażowani byli również studenci i studentki Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego: Tadeusz Sajdak, Karla Sutil, Maria Wodzińska i Filip Wesołowski. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Kampanią Przeciw Homofobii, Lambdą Warszawa, Stowarzyszeniem Nigdy Więcej oraz Praktyką Teoretyczną objęły projekt swoim patronatem.

Raport Kontrpubliczności atakowanych innych