233 rekomendacje dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce wydał specjalny organ przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z raportu wynika, że Polska powinna m.in. „zapewnić skuteczny dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji” czy „zdekryminalizować aborcję we wszystkich przypadkach”.

Raport przeanalizowana „Rzeczpospolita”. Ocena dotycząca praw człowieka jest przeprowadzana we wszystkich 193 państwach ONZ. Polska takie kontrole przechodziła w 2008, 2012 i 2017 roku. Jedną z rekomendacji jest „zrewidowanie ram prawnych, aby umożliwić parom tej samej płci zawieranie związków cywilnych i korzystanie z równego traktowania” – czytamy w raporcie grupy roboczej powszechnego przeglądu okresowego Rady Praw Człowieka ONZ, który po raz czwarty przeanalizował przestrzeganie praw człowieka w Polsce.

Jak wynika z finalnej wersji projektu, z prawami człowieka w Polsce nie jest najlepiej, ponieważ organ ONZ zarekomendował wprowadzenie aż 233 poprawek. Są to głównie zastrzeżenia dotyczące „ratyfikacji aktów prawa międzynarodowego, w przypadku których Polska jeszcze tego nie zrobiła, jak i konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem czy konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin” – pisze „Rzeczpospolita”.

Więcej na wp.pl