459eb3e8-c340-4ecc-8ffe-314aab08517e19 października 2017 roku w wieku 90 lat zmarła Zofia Bartoszewska – wdowa po prof. Władysławie Bartoszewskim, niestrudzona towarzyszka życia i działalności społecznej Profesora. Pani Zofia była wśród sygnatariuszy listu protestacyjnego środowisk intelektualnych przeciwko podręcznikom do historii Andrzeja Szcześniaka. List ten, w 1998 roku, dał początek Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, które pani Zofia do końca wspierała.