Żegnamy Przyjaciela, Kolegę i Nauczyciela

Profesora Jerzego Jedlickiego

współzałożyciela Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,

wieloletniego Przewodniczącego, a potem Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej OR,

naszego ideowego przewodnika i towarzysza działań na rzecz Polski otwartej na innych, tolerancyjnej i szanującej godność każdego człowieka.

Pani Hannie Jedlickiej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Rada Programowa, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita