Z głębokim smutkiem żegnamy

zmarłego 29 listopada 2017 roku

Charlesa Merrilla Jr.

członka Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,

dobrego, prawego, skromnego człowieka,

całe życie walczącego z dyskryminacją, rasizmem i nietolerancją.

Pani Julii Boudreaux składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii