„…to nie jest film antypolski. Pokazuje, że trzeba mówić prawdę o historii, o sobie…” – tak mówili o swoich odczuciach młodzi ludzie po projekcji filmu „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego w kinie Helios w Gorzowie Wlkp. To już drugi film w ramach IV edycji Projektu Działań Profilaktycznych pn. „Obejrzałem Problem”.
Pokaz filmu odbył się 5 lutego, w debacie po filmie udział wzięła Paula Sawicka ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Młodzi ludzie ocenili film w skali 0-10 na 9 i 10. Na twarzach młodzieży z Gimnazjów nr 4,6,9,20 i Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. widać było, że film zrobił na nich wrażenie. Podczas finałowych scen na sali panowała absolutna cisza. Młodzież jasno zaznaczyła fakt, że z Historii należy wyciągać realne i prawdziwe wnioski. Moderatorzy dyskusji – Paula Sawicka, prezes Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Mirosław Sawicki były Minister Edukacji Narodowej, historyk Dariusz Frank z Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp., Dorota Maciejewska z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz kom. Piotr Wiśniewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, przedstawili fakty historyczne dowodzącego o JASNYCH I CIEMNYCH kartach stosunków polsko – żydowskich. Podczas debaty położono szczególny nacisk na fakt bezkrytycznego używania stereotypów, etykietyzacji, a także na słowa, które powodują, że mniejszości narodowe są umniejszane (i to nie tylko w Polsce). Jedna z uczennic zauważyła, że to czego dowiedzieli się filmowi bracia o swoim ojcu jest ciężkim przypadkiem do zaakceptowania, a życie z takim piętnem i poczuciem winy może wpłynąć na dalsze nasze życie.

Wnioski z debaty były różne: stereotypy mogą prowadzić do nienawiści, ocenianie człowieka przez jego pochodzenie to głupota. Zacząć można od prostych rzeczy. Gdy ktoś nas oszuka, nie mówmy, że nas ocyganił – tłumaczyła Paula Sawicka.

Na koniec debaty organizatorzy zaprosili młodzież do Konkursu na recenzję filmową pn. „Byłem, obejrzałem, rozwiązałem problem”.

Tekst pochodzi ze strony internetowej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
http://prewencja.lubuska.policja.gov.pl/zacznijmy-od-siebie-poklosie-ludzkiej-kondycji/