Równo rok spędzi w więzieniu 26-letni Adam P., który 8 października 2016 roku na łomżyńskim skateparku zaatakował i ranił nożem Islama Mayrasultanova, pochodzącego z Czeczenii zawodnika MMA. Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd orzekł też obowiązek zapłaty na rzecz poszkodowanego 10 tys. złotych.

Sędzia Jolanta Małachowska nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego Adama P. zarówno w kwestii tego, że to on zadał cios nożem Islamowi Mayrasultanovowi, jak też co do drugiego zarzutu – posiadania materiału wybuchowego. Jak stwierdziła w uzasadnieniu, oba punkty oskarżenia zostały udowodnione ponad wszelką wątpliwość, a oskarżony przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.

Za każdy z dwóch czynów Sąd Okręgowy z Łomży orzekł karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, jednocześnie orzekając karę łączną w wymiarze 1 roku więzienia. Adam P. spędził już jednak w areszcie ponad 3,5 miesiąca, co zostało mu zaliczone na poczet kary. Sąd orzekł także obowiązek rekompensaty na rzecz poszkodowanego w wysokości 10 tys. złotych, które to skazany musi zapłacić w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Więcej na portalu mylomza.pl