Prokurator Okręgowy w Gliwicach 9 kwietnia 2018 roku wniósł o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. To pokłosie „urodzin Hitlera” w wodzisławskim lesie, które pokazał „Superwizjer” TVN.  Wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach został skierowany na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawą wniesienia wniosku jest – jak czytamy w komunikacie – „rażące naruszanie prawa przez Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność oraz brak warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i statutem”.

Prokurator zawnioskował jednocześnie o połączenie złożonego wniosku do wspólnego rozpoznania z wnioskiem Starosty Wodzisławskiego z 16 lutego 2018 roku. Prokurator wniósł ponadto o wydanie tymczasowego zarządzenia o zawieszeniu w czynnościach zarządu Stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw DiN. Prokurator Okręgowy w Gliwicach wniósł ponadto o przeprowadzenie przez sąd wielu dowodów, w tym przesłuchanie świadków, przesłuchanie określonych osób w charakterze strony, przeprowadzenie dowodów z dokumentów i z zapisu video.

Więcej w tvn24.pl