W czwartek 4 maja 2017 interpelację w sprawie delegalizacji ONR złożyła do prezydenta Częstochowy częstochowska radna Platformy Obywatelskiej, Jolanta Urbańska: „Zwracam się z prośbą o wskazanie, jakie czynności podjął Pan Prezydent jako organ nadzorujący stowarzyszenia celem delegalizacji ONR (…) Wnioskuję o podjęcie przez Pana Prezydenta w trybie pilnym wniosku o delegalizację ONR, na mocy prawa o stowarzyszeniach”.

Obóz Narodowo-Radykalny jest Stowarzyszeniem i uzyskał rejestrację w 2012 roku właśnie w Częstochowie. Jak pisało OKO.press, decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia, na mocy prawa o stowarzyszeniach, może podjąć wyłącznie sąd. Aby tak się stało, potrzebny jest wniosek o delegalizację, który skierować może tylko prokurator lub jeden z organów nadzorujących stowarzyszenia – są nimi wojewodowie i starości (urzędnicy kierujący powiatem) odpowiedni do miejsca rejestracji stowarzyszenia.

Radna Urbańska argumentuje, że „stowarzyszenie prowadzi działalność, regularnie stosując przemoc”. Powołuje się na art. 13 Konstytucji, który mówi, że w Polsce „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Więcej na oko.press