Poniżej publikujemy list od organizatorów Forum Przyszłości Kultury 2018.

Szanowni Państwo,

Drugie Forum Przyszłości Kultury odbyło się pod hasłem FEMINIZM! NIE FASZYZM. Wezwanie to rozumiemy, jako konkretne, zakorzenione w praktyce zadanie przestrojenia logiki społecznych relacji. Idzie o to, by zmienić ustawienia domyślne systemu, imperatyw produktywności, konkurencyjności i wzrostu zastępując troską, rozpoznaniem współzależności, relacyjnością, współsprawczością.
W ten właśnie sposób rozumiemy feminizację.
Jesteśmy przekonani, że miejscami, w których możemy rozpocząć ten proces, są publiczne instytucje kultury złożone organizmy, w których współistnieją różne grupy pracownic i pracowników, osób współpracujących oraz partnerów społecznych i odbiorców. Instytucje kultury mogą stać się laboratoriami nowego społecznego ładu. To tutaj możemy się przyjrzeć powszechnemu doświadczeniu pracy, które wpisuje nas w logikę wydajności i konkurencji i które tak często wiąże się z doświadczeniem władzy oraz alienacji. Tu możemy zaprojektować i przetestować mechanizmy, które uruchomią procesy feminizacji rozumianej jako dowartościowanie kategorii codzienności, kooperatywności, opieki, dbałości o dobro wspólne i podtrzymywanie życia.
W czasie trwania Forum Przyszłości Kultury powstał kolektywnie napisany dokument Wezwanie, które kierujemy do wszystkich publicznych instytucji kultury. Przyłączcie się! To 10 punktów, od których możemy zacząć pracę nad feministycznym ładem. Bo nie ma wątpliwości: żeby przeżyć, musimy na nowo wymyślić nasz świat.

FEMINIZM! NIE FASZYZM

Zachęcamy do przesyłania Wezwania wszystkim współtworzącym instytucje i organizacje kultury w Polsce oraz obejrzenia na Youtubie podsumowania Forum Przyszłości Kultury 2018:

Z pozdrowieniami,

Biuro Forum Przyszłości Kultury 2018