15 maja 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członkiń i Członków Otwartej Rzeczpospolitej.

W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani: Magdalena Czyż, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Katarzyna Kuczyńska – Koschany, Piotr Jakub Piotrowski, Krzysztof Podemski, Irena Wóycicka oraz Damian Wutke. Na zebraniu w dniu 18 maja 2021 roku, Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes – Marek Gumkowski

Wiceprezeski – Magdalena Czyż, Irena Wóycicka

Skarbnik – Jan Herczyński

Sekretarz – Damian Wutke

Członkowie – Katarzyna Kuczyńska – Koschany, Piotr Jakub Piotrowski, Krzysztof Podemski


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani dotychczasowi członkowie – Antoni Sułek, Natalia Woroszylska oraz Ludwika Wujec.

Do Rady Programowej wybrano Dariusza Stolę.