„Rada Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentująca pracowników oraz studentów Wydziału, którzy wspólnie zajmują się studiami nad 50 językami, literaturami i kulturami świata, pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie informacjami dotyczącymi działalności ugrupowań o charakterze neofaszystowskim i skrajnie nacjonalistycznym oraz pojawiającymi się w życiu publicznym aktami agresji wobec osób reprezentujących inne kraje i kultury” – głosi Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UAM przeciw aktom nietolerancji i agresji wobec osób reprezentujących inne kraje i kultury .

Treść uchwały na stronie Wydziały Neofilologii UAM