Publikujemy Taki trochę apel autorstwa Jaca Jakubowskiego – prezesa Fundacji Akcja – Empatia, członka amerykań­skiej orga­ni­za­cji Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA, trenera, super­wizora treningu psychologicz­nego. To odpowiedź na zło, które ostatnio w Polsce wyjątkowo bezwstydnie podnosi głowę, ale przede wszystkim zachęta do mądrego działania i mądrej współpracy. Impulsem do napisania tekstu było zabójstwo prezydenta Adamowicza i to, co się po nim działo i dzieje nadal: „I zewsząd bezradne pytanie – co robić. Przecież nie można tego tak zostawić. Niestety trzeba się zmieścić w paradoksie, w sprzeczności właściwie. Bo rzeczywiście trzeba działać. Nie pozostawać biernym, aktywnie przeciwstawić się złu. Jednocześnie musimy poradzić sobie z wściekłością, bezradnością, fizycznym czasem bólem. I ze świadomością, że rozhuśtane procesy będą się dalej jakoś się dziać. To, co się stało, będzie także dzielić. Będzie „zagospodarowywane”, wbudowywane w dzielące ludzi narracje” – pisze Jakubowski.

Taki sobie apel