Pod koniec 2016 roku zwróciliśmy się do parafii w Bedoniu Przykościelnym, do władz gminy Andrespol, do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a także do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN. Sprawa dotyczy Miejsca Pamięci, niedaleko kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie wśród tablic znajduje się ta, która szokuje i sprawia ból wielu ludziom („BYDGOSZCZ JEDWABNE KONIUCHY i NALIBOKI (1.09.1939 r.; 17.09.1939 r.; lata 1943-1944). Mniejszości narodowe w Polsce: niemiecka, żydowska, ukraińska – egzekucją i donosem skazały Polaków na śmierć, zsyłkę na Sybir, obóz koncentracyjny, wypędzenie z domu, z kraju, wywiezienie na roboty, prześladowania. Na rzecz niemieckiego i sowieckiego okupanta zdradzili Polskę. Boże, naucz nas jak przebaczać”)[więcej o sprawie]. W ostatnich trzech miesiącach nadeszły do nas odpowiedzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Urzędu Gminy Andrespol oraz z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

9 stycznia 2017 roku na list odpowiedział Jarosław Sellin – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poinformował o przekazaniu sprawy do Instytutu Pamięci Narodowej, zaznaczając że „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznaje zawarte w piśmie [list OR z 16.12.2016] zarzuty dot. treści upamiętnienia w Bedoniu Przykościelnym za bardzo poważne”.

20 stycznia 2017 roku nadeszła również odpowiedź z Urzędu Gminy Andrespol, w której Sekretarz Gminy pisze: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kościół w swoich sprawach posiada własne prawodawstwo oraz wykonuje czynności władzy duchowej, a także posiada jurysdykcję w ramach własnej struktury. (…) W świetle powyższego organy gminy nie mają możliwości nadzoru nad działalnością parafii. (…) Okoliczności pozwalają stwierdzić, że uwagi do działalności Kościoła należy kierować do podmiotów władzy Kościelnej.”. Nasze pisma, zarówno w 2012 jak i w 2016 roku, kierowane były również do proboszcza parafii w Bedoniu Przykościelnym. Do dzisiaj jednak ksiądz proboszcz nie ustosunkował się do treści owych listów.

28 lutego 2017 roku Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 257 kodeku karnego, tj. w sprawie publicznego znieważenia grupy ludności z powodu przynależności narodowej, dokonanego w nieustalonym czasie w miejscowości Bedoń Przykościelny.

Odpowiedź z MKiDN
Odpowiedź z Urzędu Gminy
Zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia