22 grudnia 2018 roku, w Jerozolimie

zmarł Symcha Rotem – Kazik.

Bohater Warszawy dwóch powstań. Kanałami wyprowadził bojowników z warszawskiego getta, m.in. Marka Edelmana. Walczył w powstaniu warszawskim.

Wielka postać dla wspólnej historii Polaków i Żydów.