1 września 2017 roku Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej Biały Grosz poinformowało o zdewastowaniu cmentarza żydowskiego w Maszewie [czytaj więcej]. Nekropolia od 2016 roku wpisana była przez Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków  do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. W czerwcu 2017 roku działkę, na której znajdował się dawny cmentarz, kupiła prywatna inwestorka, która rozpoczęła tam prace budowlane. Gdy na terenie zaczął pracę sprzęt budowlany odkryto szczątki zmarłych chowanych na maszewskim cmentarzu.

W tej sprawie skierowaliśmy pismo do Urzędu Gminy w Maszewie oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Przedstawiciele władz lokalnych w nadesłanym liście informują: „istnienie i lokalizacja cmentarza nigdy nie były nam znane. O istnieniu cmentarza nie informowały również służby konserwatorskie ani związek wyznaniowy. (…) W czerwcu 2016 roku otrzymaliśmy pismo od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu działki do ewidencji. Uznaliśmy, że podobne pismo otrzymał obecny właściciel działki. Niestety, nowy właściciel, bez porozumienia z gminą Maszewo, 29 sierpnia br. rozpoczął na terenie działki prace bez wymaganego prawem pozwolenia i doprowadził do zniszczenia pozostałości po cmentarzu żydowskim”.

Wierzymy, że prowadzone w tej sprawie przez policję i prokuraturę postępowanie wszelkie zaniedbania w tej sprawie skrupulatnie wyjaśni.

Odpowiedź Urzędu Gminy w Maszewie