10 czerwca odbyło się kolejne namysłowskie spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Polsce!”, zorganizowane pod szyldem Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Zaproszenie przyjął Krzysztof Skiba – legendarny rockman, lider kapeli Big Cyc. Były to dwie godziny rozmowy o Polsce, niesamowite opowieści o działalności opozycyjnej i „Pomarańczowej Alternatywie”. Były też gorzkie słowa o teraźniejszości i o tym jak zawłaszczane jest nasze państwo. O zachłanności rządzących oraz o zagrożeniach płynących z ze strony ruchów narodowych.

Więcej na Facebooku