Promowanie równości na szczeblu lokalnym, tworzenie katalogu dobrych praktyk antydyskryminacyjnych oraz dzielenie się nimi z innymi miastami w kraju – to główne założenia nowej współpracy pomiędzy Poznaniem i Słupskiem. To inicjatywa pełnomocniczek prezydentów obu miast: Beaty Maciejewskiej – pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju, która odpowiada na szczeblu strategicznym za politykę miasta w zakresie równości, oraz Marty Mazurek, pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Oba miasta jako pierwsze podpisały Kartę Różnorodności.

Współpraca na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk równościowych została potwierdzona przez prezydentów podczas spotkania 5 kwietnia 2017 roku w Poznaniu. Pierwsze plany przewidują spotkanie pełnomocników i pełnomocniczek z całej Polski w Słupsku pod koniec maja 2017 roku.

Źródło: slupsk.pl