Sąd uchylił wydany przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka (PO) zakaz Marszu Równości. – Wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa – podano w uzasadnieniu. Żuk rok wcześniej też próbował zakazać marszu, sąd wówczas również uchylił jego decyzję.

– W orzecznictwie ugruntowany został pogląd, że wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa, jest więc warunkiem istnienia społeczeństwa demokratycznego, warunkiem demokracji bezpośredniej. Wolność zgromadzeń gwarantuje wyrażanie przez członków społeczeństwa swoich ocen, poglądów i żądań i w ten sposób daje możliwość oddziaływania na politykę państwa. Państwo polskie chroni wolność zgromadzeń zapisami konstytucji – mówiła prowadząca rozprawę sędzia.

Przypomniała, że ograniczenia wolności powinny być wyjątkowe i muszą wynikać z ustawy. Chodzi tu o zagrożenie zdrowia i życia lub znaczne zniszczenie mienia. – II Marsz Równości takiego zagrożenia zdaniem sądu nie stanowi – wyjaśniła sędzia.

Dodała, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to na organach władzy państwowej ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników, bez względu na głoszone przez nich poglądy i ich kontrowersyjność.

Więcej na wiadomosci.gazeta.pl