Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o., wydawca „Gazety Polskiej”, nie będzie mogło dystrybuować naklejek z hasłem „strefa wolna of LGBT” do czasu rozstrzygnięcia procesu o ochronę dóbr osobistych Barta Staszewskiego, aktywisty na rzecz praw osób LGBT i współorganizatora Marszu Równości w Lublinie. Sędzia Agnieszka Derejczyk przychyliła się do wniosku Staszewskiego o zabezpieczenie jego powództwa.

Oznacza to, że od wydania postanowienia 24 lipca 2019 roku, wydawca „Gazety Polskiej” musi zaprzestać dalszej dystrybucji egzemplarzy wydania tygodnika z homofobiczną naklejką „strefa wolna of LGBT”.

Taki zakaz nie dotyczy jednak egzemplarzy tygodnika z naklejkami z hasłem „strefa wolna od ideologii LGBT” (podkreślenie – OKO.press), które są dołączane do niektórych egzemplarzy „Gazety Polskiej”.

Pozywający nie mógł kwestionować tego drugiego hasła, gdyż złożył pozew 22 lipca, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że naklejki również o takiej treści będą dołączane do egzemplarzy tygodnika.

Według Sądu Okręgowego publikacja „naklejki z hasłem »strefa wolna od LGBT« może spowodować daleko idące skutki w postaci m. in. wykluczenia wnioskodawcy oraz innych osób należących do tego środowiska z przestrzeni publicznej, dalszego ich szykanowania i dyskryminowania”.

Więcej na oko.press