temida23 lipca 2015 r. Sąd uznał, że krytyka sprzedaży nazistowskich symboli przez Allegro jest dozwolona. Tym samym trwająca pięć lat sprawa przeciwko Fundacji Zielone Światło wreszcie się zakończyła. Helińska Fundacja Praw Człowieka obserwowała ten proces, a pełnomocnikiem pro bono Fundacji Zielone Światło był adw. Andrzej Tomaszek z Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy.

Sąd Najwyższy oddalił  skargę kasacyjną pełnomocników Grupy Allegro. SN stwierdził, że Fundacja Zielone Światło i J.M. dopuścili się dozwolonej prawem krytyki modyfikując logo Allegro tak, by zawierało symbole nazistowskiej SS. Sprawa dotyczy akcji społecznej „Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro”, której elementem był rysunek: „Nazistowskim Gadżetom mówimy nie. Stop Allegro”. Przedstawiał on logo portalu allegro.pl, które zawierało w sobie symbol SS. W styczniu 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił pozew o naruszenie dóbr osobistych Grupy Allegro przeciwko Fundacji Zielone Światło i J.M.

Sąd Najwyższy, podobnie jak Sąd Apelacyjny, wskazał, że doszło do naruszenia dobrego imienia Grupy Allegro. Stało się to poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej organizacji aukcji symbolami nazistowskimi przez Allegro, a zwłaszcza czerpania z nich korzyści finansowych. Naruszenie dobrego imienia firmy miało też polegać na zmodyfikowaniu logotypu portalu. Sąd uznał, że takie działania ukazują bowiem negatywny obraz Grupy Allegro w odbiorze osób trzecich, co może doprowadzić do osłabienia zaufania opinii publicznej do tej osoby prawnej.

W ocenie SN, nie ma jednak wątpliwości, że Fundacja Zielone Światło oraz J.M. działali w imię społecznie uzasadnionego interesu. Oznacza to, że podjęte przez nich działania nie przekraczały dopuszczalnych form krytyki, gdyż w sarkastyczny sposób wyrazili oni wartości społeczne. SN ponadto zwrócił uwagę na kontekst historyczny oraz na fakt odradzania się ideologii neofaszystowskiej.

Więcej tutaj.