Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki poinformował w rozmowie z „Faktem”, że na wniosek PKW sąd wykreślił jego partię z rejestru. – Przygotowujemy się do złożenia skargi kasacyjnej – zapowiedział. Jak opisuje Winnicki, sprawa dotyczy sprawozdania finansowego za 2015 r. PKW znalazła w nim błąd i złożyła do sądu wniosek o wykreślenie narodowców z rejestru partii. Sąd pierwszej instancji przychylił się do tego wniosku.

Powołanie Ruchu Narodowego ogłoszono w 2012 r. po Marszu Niepodległości. W skład ruchu weszły m.in. Młodzież Wszechpolska, ONR (po trzech latach opuścił RN) i Unia Polityki Realnej. W takiej formule startował bezskutecznie w 2014 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego (dostał 1,4 proc. głosów). Także w wyborach samorządowych narodowcom nie poszło najlepiej – nie zdobyli żadnego mandatu radnego czy fotela burmistrza lub prezydenta.

Więcej w Wyborczej