Konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz przeciwstawiania się wzrastającej w ostatnich latach fali ksenofobii – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawdził, jak w Polsce chroni się prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Ostatnie działania RPO Adam Bodnar omówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Badania dotyczyły lat 2013-2015. Wiele miejsca poświęcił problemowi warunków bytowych i dostępu do podstawowych praw społecznych mniejszości romskiej; wskazał, że trzeba przeciwstawiać się segregacji dzieci pochodzenia romskiego w systemie edukacji; zasygnalizował też problem w zapewnieniu dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, służących nauczaniu języka mniejszościowego, historii, geografii i kultury mniejszości.

Więcej