Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, The Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Żydowskie Muzeum Galicja przy współpracy: Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu zapraszają nauczycieli do udziału w ósmej edycji Szkoły Letniej – Nauczanie o Holokauście, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 1-7 lipca 2013.

Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście jest cyklicznym programem realizowanym wspólnie przez polskie i zagraniczne instytucje.

Program adresowany jest do nauczycieli, edukatorów, liderów organizacji pozarządowych, doktorantów i studentów zajmujących się tematyką zagłady Żydów. Od siedmiu lat Szkoła Letnia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Misją Szkoły Letniej jest budowanie społeczeństwa otwartego i sprawiedliwego oraz przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji.

Corocznie w ramach Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście odbywają się wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje panelowe i sesje pytań do ekspertów. W programie zostały także uwzględnione wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu.

Wykładowcami podczas Szkoły Letniej są wybitni polscy i zagraniczni eksperci, nauczyciele akademiccy oraz współpracownicy muzeów i miejsc pamięci. Zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji programu przyjęli m.in. prof. Michael Berenbaum, prof. Jan Tomasz Gross, prof. Feliks Tych, prof. Zdzisław Mach, prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, prof. Jonathan Webber, prof. Andrzej Żbikowski, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr Natalia Aleksiun, dr Dariusz Libionka, dr Piotr Trojański, Robert Kuwałek i Robert Szuchta.

Sponsorem VIII Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście jest Claims Conference. Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. Program wsparli finansowo także: Taube Foundation for Jewish Life & Culture, Segal Family Foundation, Pan Michael H. Traison, Pan Michael Arkes, Pani Helen Arkes oraz Pani Emile Karafiol.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.holocaust.uj.edu.pl/centrum/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/5405363/19198269