Ściganie z urzędu przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na czyjąś niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową, a także wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści – m.in. na takie rozwiązania wymienia Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. W sumie Adam Bodnar przekazał szefowi rządu 20 rekomendacji dotyczących walki z mową nienawiści. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce rośnie sprzeciw wobec nienawistnego języka używanego w debacie publicznej. „Coraz więcej środowisk wskazuje na potrzebę skuteczniejszej walki z mową nienawiści. Postępuje bowiem brutalizacja języka. Widoczna jest niebezpieczna tendencja do porzucenia dialogu na rzecz radykalnych opinii, bazujących na negatywnych emocjach, które dążą do wywołania u odbiorców uczucia wrogości czy nienawiści wobec osób lub poglądów określanych jako inne bądź obce. Dla wielu godność drugiego człowieka nie stanowi już oczywistej granicy swobody wypowiedzi” – napisał Adam Bodnar.

Podkreślił, że jedyną odpowiedzią na język nienawiści i związane z nim zagrożenia jest stworzenie kompleksowej strategii przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Więcej na portalu interia.pl