W poniedziałek 1 lutego z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego członka i przyjaciela Michała Jagiełło. Pisarza, eseisty, wieloletniego wiceministra kultury, dyrektora Biblioteki Narodowej, a nade wszystko zakochanego w górach taternika i alpinistę, ratownika TOPRu.

Michała Jagiełło głęboko interesowała wielokulturowość Polski, dawnej i obecnej. Szczególnie bliska była mu kultura polska za granicą i kultury innych nacji w Polsce – białoruskiej, romskiej, ukraińskiej, litewskiej czy łemkowskiej. Przez kilkanaście lat prowadził seminarium „Mniejszości narodowe w Polsce” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Był pełnomocnikiem premiera Włodzimierza Cimoszewicza ds. mniejszości narodowych. Nieustannie podkreślał wagę współpracy kulturalnej z Białorusią, Litwą, Słowacją i Ukrainą. Tym zainteresowaniom dawał wyraz również jako i dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, w której zainicjował cykl wystaw „Nasi sąsiedzi – nowe spojrzenie” oraz Salon Pisarzy i Salon Wydawców. Wydał zbiór esejów „Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych”. Często powtarzał, że „nie ma wielkiej ojczyzny bez szacunku dla małej ojczyzny”.

Publikował również powieści, opowiadania i eseje. Jego „Wołanie w górach” doczekało się ośmiu wydań.

Michał Jagiełło „za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za wykazaną odwagę i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, za działalność w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym” został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Odznaczony został również Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, litewskim orderem Księcia Giedymina IV stopnia, ukraińskim krzyżem „Za zasługi” III stopnia i „Złotą Plakietką” MSZ Słowacji oraz orderem Św. Marii Magdaleny przyznanym przez Autokefaliczną Polską Cerkiew Prawosławną za opiekę nad zabytkami cerkiewnymi.

Odszedł od nas dobry, mądry człowiek i przyjaciel.

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

[fot. Stanisław Krajewski. Michał Jagiełło, Żółta Turnia maj 2014]