Otwarta Rzeczpospolita

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2019/06/26

Julian Przyboś „Hańba antysemityzmu”

4 lipca miną 73 lata od pogromu kieleckiego. Wzburzony tłum, podżegany pogłoskami dotyczącymi rzekomego mordu rytualnego, wraz z żołnierzami i milicjantami dokonał pogromu na żydowskich mieszkańcach miasta – osobach, które przeżyły Holokaust. Zbrodnia w Kielcach, w kamienicy przy ul. Planty 7/9, spowodowała żydowski exodus z Polski. Zginęło wówczas 37 Żydów, a 35 zostało rannych. Śmierć poniosło również 3 Polaków.

Przypominamy tekst Juliana Przybosia Hańba antysemityzmu. Opublikowany rok po tragicznych wydarzeniach nadal jest boleśnie aktualny. I my dzisiaj często, podobnie jak autor Równania serca, stajemy bezradni wobec antysemickiego bestialstwa i nienawiści.

J. Przyboś – Hańba antysemityzmu

2019/06/25

Paula Sawicka o nagonce na Rzecznika Praw Obywatelskich

Przyłączamy się do płynących od wielu organizacji i osób głosów solidarności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wyrażamy uznanie dla jego odwagi bronienia standardów etycznych i prawnych, stania zawsze po stronie człowieka, wbrew rządzącym, a nierzadko i wbrew opinii publicznej.

Publikujemy komentarz Pauli Sawickiej – przewodniczącej Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita:

Niech to będzie dla nas lekcja demokracji!
Jestem wdzięczna Rzecznikowi Praw Obywatelskich i jego Biuru za szybką reakcję na bezprawną formę zatrzymania podejrzanego o brutalne zabójstwo dziesięcioletniej Kristiny. Niech to będzie dla nas lekcją demokracji, której jak widać dotąd nie odrobiliśmy. Żądza zemsty dominuje. Panuje atmosfera linczu, której ulega policja zamiast się jej przeciwstawić.Oburzają mnie komentarze publicznych mediów, podsycające tę atmosferę i usprawiedliwiające policję. Policjant nie umie oddzielić swojej roli publicznej od prywatnych emocji – to zatrważający powód do niepokoju. Nie chcemy pamiętać, że prawo będzie dobrze chronić każdego z nas tylko wtedy, kiedy będzie stosowane bez wyjątków, kiedy będzie to samo dla każdego, bez względu na subiektywne oceny. Nie chcemy pamiętać, że lincz jest bezprawiem. A przecież dopiero wczoraj ogłoszono wyrok na policjantów, którzy „przekraczając czynności służbowe” zabili Igora Stachowiaka. Przecież zaledwie rok temu odzyskał wolność niesłusznie skazany za morderstwo i więziony przez 18 lat, Tomasz Komenda i jak czytamy w kolejce są następne ofiary pomyłek sądowych. Obywatelu, kto stanie w obronie twoich praw, jeśli przyznasz, że kogoś innego można jego praw pozbawić?

 

2019/06/24

Fundacja Helsińska w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Podczas gdy media publiczne kolejny dzień atakują rzecznika praw obywatelskich za to, że skrytykował metody, którymi posługiwała się policja podczas zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, w obronie Adama Bodnara wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowiek. W opublikowanym stanowisku HFPC wyraża swój „stanowczy sprzeciw wobec politycznej i medialnej nagonki na dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich”. Fundacja przypomina, że postawa RPO wiąże się bezpośrednio z wypełnianiem przez niego jego konstytucyjnych zadań oraz staniem na straży praw człowieka.

2019/06/24

Atak na zakład kamieniarski w Wąwolnicy

15 czerwca w Wąwolnicy zdemolowano zakład kamieniarski mężczyzny, który współpracował z fundacją ratującą pamięć po żydowskich ofiarach Zagłady Żydów. Policja informuje, że  sprawca wjechał tam koparką i zniszczył wszystko: budynek, samochody, sprzęt. Fundacja Zapomniane informuje, że w sprawie niepokoi także antysemicki napis prawdopodobnie zostawiony przez sprawcę.

Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski, w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wystosowali list do właściciela zakładu, w którym wyrażają uznanie dla działań Krzysztofa Kolibskiego służących dobru wspólnoty oraz zapewniają o solidarności z nim. W liście do Wójta gminy Wąwolnica zwracają się z prośbą o udzieleniu poszkodowanemu wszelkiej możliwej pomocy oraz wyrażają nadzieję, że lokalne władze dostrzegą i docenią działalność kamieniarza.

Zachęcamy również do wsparcia zbiórki na rzecz poszkodowanego, która uruchomiona została w serwisie pomagam.pl

List do właściciela zakładu
List do Wójta gminy Wąwolnica

2019/06/24

6. edycja upamiętnień w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych

Dom Spotkań z Historią oraz Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie zapraszają na 6. edycję upamiętnień w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych.

W marcu tego roku poznaliśmy nazwiska kolejnych osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego.

W czwartek, 27 czerwca o godz. 12:00 posadzimy poświęcone im drzewka oraz odsłonimy kamienie z pamiątkową inskrypcją w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego.

Tegoroczni Sprawiedliwi to:

Arsienij Borisowicz Roginski – rosyjski historyk i działacz polityczny badający zbrodnie stalinowskie,

Ewelina Lipko-Lipczyńska – nauczycielka polskiego, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów, a w 1968 roku jawnie sprzeciwiała się antysemickiej nagonce władz PRL,

Raoul Wallenberg – szwedzki dyplomata, który w czasie wojny uratował od eksterminacji kilkadziesiąt tysięcy węgierskich Żydów.

Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego ogłosił Zbigniew Gluza – przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie – podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbyła się 5 marca 2019.

Uroczystość poprowadzi Jerzy Kisielewski, a wezmą w niej udział: ambasador Szwecji, Jego Ekscelencja Stefan Gullgren, który odsłoni kamień poświęcony Raoulowi Wallenbergowi, w imieniu rodziny Eweliny Lipko-Lipczyńskiej pojawi się Anna Rycombel – siostrzenica uhonorowanej, a o działalności Arsienija Borisowicza Roginskiego opowie krótko Jelena Żemkowa – prezeska Stowarzyszenia „Memoriał”.

2019/06/20

Prokuratura ws. Bartyzela: „To dozwolona krytyka i komentarz do aktualnych wydarzeń”

W lutym 2019 prof. Jacek Bartyzel we wpisie na fb nazwał Żydów „żmijowym plemieniem, pełnym pychy, jadu i złości”. Prokuratura właśnie umorzyła sprawę, ponieważ nie dopatrzyła się we wpisie profesora antysemickich treści. Uznała go za „prywatną opinię” i „dozwoloną krytykę”. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita było jednym z zawiadamiających w tej sprawie. W momencie otrzymania uzasadnienia decyzji złożymy od niej odwołanie.

Prof. Bartyzel pisał o Żydach, że: „nienawidzą nas i opluwają”; są „plemieniem żmijowym, pełnym pychy, jadu i złości” (jest to zniekształcony cytat z ewangelii); „nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy”. Profesor nie tylko wykorzystał antysemickie stereotypy (pycha, nieuczciwość, nieumiejętność okazywania wdzięczności), ale też przypisał te cechy Żydom w ogóle – tylko z tego powodu, że są Żydami. Wyraził to pogląd antysemicki w czystej postaci, rodem z przedwojennej endeckiej lub nazistowskiej prasy.

18 czerwca toruński portal „Nowości — Dziennik Toruński”, że Prokuratura uznała, że wpis nie zawierał antysemickich treści. „W naszej ocenie publikacja na prywatnym profilu stanowiła dozwoloną prawem krytykę, była komentarzem do aktualnych wydarzeń”, mówił toruńskiemu portalowi prokurator Krzysztof Lipiński, pełniący obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód. „Co do treści wpisu jego intencją, jak stwierdził, było wyrażenie oburzenia na wypowiedzi, a nie obrażenie kogokolwiek” — usłyszeli toruńscy dziennikarze w prokuraturze. Sam profesor zaś „miał przekonywać, że publikacji dokonał na prywatnym profilu, nie zdając sobie sprawy z zasięgu wpisu”.

Więcej o sprawie w oko.press

2019/06/19

Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku, aby uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych, czy prześladowań politycznych.

2019/06/18

Informacja o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018

W 2018 r. ludzie zgłosili się do Rzecznika Praw Obywatelskich 57 tys. razy. To o 5 tys. więcej niż w roku poprzednim. Niemal połowa z wpływów odnotowanych w 2018 roku – 25 tys. – to były sprawy i problemy nowe – reszta to korespondencja dotycząca problemów, które RPO zidentyfikował wcześniej i rozpoczął nad nimi pracę. Samych nowych spraw było o prawie 2,5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Na tej podstawie biuro RPO przygotowało dokument będący całościową diagnozą stanu państwa przez pryzmat respektowania praw konstytucyjnych obywateli. Informacja ta realizuje postanowienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które przewiduje, że Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka. Stanowi tak art. 212. Konstytucji. Realizuje również postanowienie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, według którego Informacja Rzecznika ma być podana do wiadomości publicznej. Wynika to z art. 19 ust. 2 ustawy o RPO.

Pełna informacja dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

„Demokracja potrzebuje sprawnego społeczeństwa obywatelskiego, a obecnie jest ono słabe” - mówił dwa lata temu wicepremier Piotr Gliński, przekonując senatorów do poparcia ustawy o Narodowym Instytuci...
Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu publicznie zabrał głos w sprawie słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Profesor Andrzej Lesicki wydał oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie, ...
"Wyborcza" ustaliła, że kilka tygodni temu miejscy prawnicy powiadomili prokuraturę na poznańskim Starym Mieście o znieważeniu prezydenta Jacka Jaśkowiaka i kierowaniu wobec niego gróźb karalnych. – P...
Takiej akcji w Polsce jeszcze nie było. W tym szale nienawiści, która rozlewa się po kraju jak wirus Ebola, zdarzył się zryw miłości, wsparcia i solidarności. Internet oszalał na punkcie "Polskich Bab...
3 sierpnia. Ks. Lucjan Pezda, proboszcz parafii w Pcimiu, podczas kazania omawia powstały w kwietniu mural ze słowem "gościnność" i symbolami wsi: kłosami zbóż, chabrami, żukami i kogutem. Wykonały go...
Nie godzę się na wykorzystywanie świętości do walki z drugim człowiekiem, przez kogokolwiek, ale szczególnie przez chrześcijan. I znów ktoś wziął krzyż w ręce i poszedł na Drugiego. I znów krzyż stał ...
- Nękają nas trudy, rany, choroby życia publicznego, narodowego. Starsi mówią, że nawet za czasów komunistycznych nie było takich zachowań i takich działań antykościelnych, bluźnierczych jak dzisiaj, ...
Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił zadziwiający wyrok sądu w Ostrowcu Świętokrzyskim, który stadionowe okrzyki o "islamskiej dziczy" i "wypier... z uchodźcami", uznał za indywidualną manifestację poglądó...
Wrocławskie aktywistki puszczały bańki mydlane podczas promocji książki antysemity Jacka Międlara na wrocławskim rynku. Po niemal roku okazało się, że muszą zapłacić grzywnę za przeszkadzanie w zgroma...