Fundacja Batorego, przez kilka ostatnich lat, w ramach Programu Obywatele dla Demokracji wspierała jako operator funduszy EOG setki projektów, które służyły: zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianiu wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwojowi działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieraniu grup narażonych na wykluczenie, wzmocnieniu kondycji organizacji pozarządowych i tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora oraz rozwijaniu dwustronnej współpracy z państwami-Darczyńcami.

W 6 konkursach dotacyjnych złożono niemal 7 tysięcy wniosków, przyznano 630 dotacji na łączną kwotę 134,5 mln zł. Zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę prawie 131 mln zł. W realizację projektów zaangażowanych było 667 polskich organizacji (liderzy i ich partnerzy). Organizacje prowadziły działania w 773 miejscowościach w Polsce.

Publikujemy oświadczenie Fundacji im. Stefana Batorego, które jest odpowiedzią na pojawiające się nieprawdziwe informacje na temat programu Obywatele dla Demokracji, upowszechniane w stanowisku powstałym zinicjatywy utworzonej 19 lutego br.Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,zrzeszającej kilkanaście organizacji określających się jako konserwatywno – prawicowe.

Treść oświadczenia