3 września 2019 roku skierowaliśmy list do Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, w którym wyrażaliśmy oburzenie i niedowierzanie w związku z faktem, że na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT dostępne jest czasopismo „Nowe Państwo”, na którego okładce umieszczono homofoniczną grafikę i tekst Czy zagraża nam tęczowa zaraza?.

18 września br. nadeszła odpowiedź Stefana Malczewskiego, członka Zarządu PLL LOT, w której podkreśla on, że „w Polskich Liniach Lotniczych LOT kierujemy się najwyższym szacunkiem w stosunku do wszystkich Pasażerów – bez względu na ich poglądy, pochodzenie, przekonania religijne czy orientację seksualną. (…) Jednocześnie w pełni uznajemy wolność prasy jako fundament demokratycznego ustroju naszego państwa i wspólnoty europejskiej”.

Odpowiedź PLL LOT