Polski PEN Club

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

oraz

Gazeta Wyborcza

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie

 

O stanowieniu demokracji

W TRZYDZIESTOLECIE OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU I WYBORÓW CZERWCOWYCH 1989 ROKU

 

Głos zabiorą:

MARIA EJCHART DUBOIS

Prawniczka związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Prezeska

Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, członkini Rady Archiwum Osiatyńskiego

ADAM MICHNIK

Działacz opozycji demokratycznej w PRL, współtwórca KOR i „Solidarności”,

uczestnik obrad Okrągłego Stołu, Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej”

JANUSZ REYKOWSKI

Psycholog, współtwórca Instytutu Psychologii PAN i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,

członek Biura Politycznego KC PZPR (1988–1990), podczas obrad Okrągłego Stołu

przewodniczący zespołu ds. reform politycznych

KRYSTYNA STARCZEWSKA

Polonistka, filozofka, pedagog, współpracowniczka KOR i TKN, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, współtwórczyni i dyrektorka Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”, Prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

WADIM TYSZKIEWICZ

Samorządowiec, przedsiębiorca, od roku 2002 prezydent miasta Nowa Sól w Lubuskiem (urząd pełni piątą kadencję po zwycięstwie w wyborach 2018 roku z wynikiem 79 % głosów)

 

Spotkanie poprowadzą

Wiceprezeska Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”

MAGDALENA CZYŻ

Prezes Polskiego PEN Clubu

ADAM POMORSKI

 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2019 w auli Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89. Początek o godzinie 18.

Zaproszenie