Zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do ministra Mariusza Kamińskiego. Stanowi ona prośbę o pomoc w sprawie Azy Abdulkhadzhievej, która ubiega się o status uchodźcy w Polsce. Urząd ds. Cudzoziemców odrzucił jej wniosek. Aza może być wydalona z Polski, co zagraża jej życiu i zdrowiu. W Czeczenii była torturowana. Jest do dziś pozbawiona wsparcia swojej rodziny. Jako samotna matka chciała szukać pomocy w Polsce, ale nasze państwo jej tej pomocy odmawia.

Wśród inicjatorów wystąpienia m. in. Krystyna Engelking, Anna Engelking, Andrzej Wielowieyski, Krystyna Starczewska, Paula Sawicka, Adam Daniel Rotfeld.

Petycję można podpisać za pośrednictwem strony petycjeonline.com