11Oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita –  „Mowa nienawiści. Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych.” , który  powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Jest on swoistym kompendium wiedzy na temat tego, czym jest mowa nienawiści. Zawiera też porady i sugestie dotyczące postępowania w sytuacjach, gdy my sami i nasi najbliżsi, nasze organizacje i ich współpracownicy, stają się ofiarami nienawistnych ataków.

„Większość z nas, zaangażowanych w budowanie otwartego, wolnego od wszelkich uprzedzeń, tolerancyjnego społeczeństwa, doskonale wie, czym jest mowa nienawiści. Stykamy się z nią na co dzień, wszelkimi dostępnymi środkami próbujemy z nią walczyć. Niestety od pewnego czasu niektórzy spośród nas doświadczają jej osobiście. Ostatni rok upłynął pod znakiem ataków, zarówno słownych, jak i fizycznych, na działaczy broniących praw człowieka, upominających się o szacunek dla drugiej osoby. Celem ataków byli nie tylko aktywiści, ale też siedziby organizacji działających na rzecz praw człowieka, szczególnie na rzecz praw osób LGBTQ. Te przygnębiające zdarzenia mobilizowały nas do zajmowania wspólnego stanowiska, apelowania do najwyższych władz RP o zajęcie się sprawą tych ataków. Skutek tych działań jest, najoględniej mówiąc, niezadowalający. Odnieść można wrażenie, że działacze organizacji pozarządowych są pozostawieni sami sobie. Właśnie dlatego powstał ten przewodnik” – piszemy we wstępie.

Mowa nienawiści. Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych.