Nagroda pierwszego stopnia ufundowana przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Ryszard Jamka
za pracę magisterską Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej”
obronioną w roku 2018 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego por kierunkiem dr hab. Błażeja Brzostka

Nagroda pierwszego stopnia im. Joanny Wiszniewicz
Stanisław Godlewski
za pracę magisterską Leonia Jabłonkówna. Inne spojrzenie
obronioną w roku 2018 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Ewy Guderian – Czaplińskiej

Wyróżnienie
Maria Czaputowicz
za pracę magisterską Kult Nieznanego Żołnierza. Warszawskie miejsca pamięci w latach 1925-1991
obronioną w 2018 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kochanowskiego

Wyróżnienie
Volodymyr Dyslevuk
za pracę magisterską Z dziejów wspólnoty grekokatolickiej Lublina
obronioną w roku 2018 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Zaporowskiego

Wyróżnienie
Bartosz Wójcik
za pracę magisterską Obraz podziemia narodowego w materiałach wewnętrznych i propagandzie AK-DSZ-WiN w latach 1945-1947
obronioną w roku 2018 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Borodzieja

Wyróżnienie specjalne ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Sebastian Brejnak
za pracę magisterską Niepokój jako figura nowoczesności. Antropologiczne studium na podstawie wybranych dzieł europejskiego modernizmu
obronioną w roku 2018 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Nycza

Uroczystość rozdania nagród XXIV edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbyła się 13 czerwca o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) Pałac Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie.