Grupa nauczycieli, w tym Robert Szuchta – członek Rady Programowej naszego Stowarzyszenia, zainicjowała list otwarty przeciwko manipulowaniu najnowszą historią Polski. List ten to kolejny protest przeciwko wypowiedziom minister Anny Zalewskiego i prezesa IPN dr Jarosława Szarka. Swoje poparcie dla inicjatywy mogą, za pośrednictwem strony www.petycjeonline.com, wyrażać nie tylko nauczyciele.