Koalicja Organizacji Pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW ogłasza Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców, imigrantów lub przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Wolters Kluwer Polska.

Zachęcamy do upowszechniania informacji na temat Konkursu wśród nauczycieli oraz uczniów.

Więcej informacji na stronie Konkursu.