W grudniu 2018 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło opracowanie kolekcji prof. Jerzego Jedlickiego (1930-2018). W ramach zadania opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji 513 j.a. Spuścizna zawiera m.in. materiały biograficzne, materiały działalności zawodowej, materiały działalności w Towarzystwie Kursów Naukowych, Polskim PEN Clubie, Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszeniu Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii;  prace naukowe dotyczące historii społecznej, historii idei, kultury, dziejów inteligencji (artykuły, eseje, odczyty, wykłady, recenzje, teksty książek), materiały warsztatowe do badań; korespondencję; materiały rodzinne, w tym głównie materiały matki, Wandy Jedlickiej.

Projekt: „Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego” został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.

Inwentarz kolekcji prof. J. Jedlickiego